Monthly Archives: Tháng Năm 2013

Những ý kiến của du khách xung quanh tour du lịch do các công ty du lịch tổ chức


Tôi đã đi hướng dẫn cho rất nhiều đoàn khách khác nhau tại TP. Hồ Chí Minh, du khách đến từ mọi miền của đất nước: Miền Trung, Miền Bắc, Miền Tây.. hầu hết ý kiến của du khách đối … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

1-vi-93b4aa5af2df160765966f38c9068820-ip_113-173-102-166.jpg


Hình ảnh | Posted on by | Bạn nghĩ gì về bài viết này?